/ 2 نظر / 55 بازدید
فرشته

سلام مهربون به روزم ومنتظر حضورت باشد که نظرت اندیشه ام را بارور کند

دربه در ناصر

حاجی مگه تو سرعین یارو نگفت با آدمش برو بیرون باز حیا نکردی